Kiddegård Biogas er et gårdbiogasanlæg, som primært skal bruge råvarer produceret på egen bedrift, suppleret af biomasser (primært dybstøelse) fra andre landbrug.

Ved at bruge den nyeste form for teknologi, hvor råvarerne er i proces i op til 150 døgn, sikres at selv de mest vanskelige biomasser (halm, græs, dybstøelse osv.) kan udrådnes og blive til biogas.

Anlægget er budgetteret til at producere op til ca. 1,7 mill. m3 bionaturgas om året, på baggrund af at blive tilført op til 30 tons, på sigt 60 tons, biomasse i døgnet. Det svarer til en elproduktion på ca. 4 millioner kWh.

En gennemsnitlig husstand i Danmark bruger 4.500 kWh el pr. år. Dermed kan Kiddegård Biogas forsyne ca. 880 husstande med grøn, miljørigtig strøm.