Her er en film fra firmaet Combigas, som fortæller om principperne i opbygningen af biogas og størrelse på anlægget. Hvordan det fungerer, samt hvordan biogassen bliver renset, opgraderet og pumpet ind på Naturgasnettet, så alle gasforbrugere i Danmark i princippet kan bruge fossilfri biogas som energikilde.

OBS.: Dette er en film som er produceret af firmaet Combigas, som er en blandt flere producenter af biogasanlæg i Danmark. Filmen omhandler Combigas' eget biogasanlæg i Ringkøbing/Skjern kommune, og må derfor ikke sidestilles med det anlæg som Kiddegård Biogas planlægger at opføre, selvom de overordnede principper og processor bag den nyeste type af biogasproduktion ligner hinanden.

En film fra Combigas, Ringkøbing-Skjern kommune