Link til sagen, ved Vejle Kommune

 Link til Vejle Kommunes afgørelse om at biogasanlægget ikke er VVM pligtig (gammel sag, fra 2016)

http://www.vejle.dk/Politik-og-Dialog/Aktuelle-hoeringer/Landbrug.aspx