Det er i samarbejde med Vejle Kommune besluttet at der udarbejdes en Lokalplan for området hvor biogasanlægget skal placeres.

Planen udarbejdes, sendes i høring samt færdiggøres i løbet af 2019

Det forventes at arbejdet med at bygge anlægget begynder inden udgangen af 2019

 

Historik vedr. tidligere sagsbehandling fra 2015-2018:

Vejle Kommune har truffet afgørelse om at biogasanlægget ikke er VVM pligtigt. Denne afgørelse og begrundelser herfor kan findes på Vejle Kommunes hjemmeside.