Der blev afholdt offentligt Borgermøde d. 17. maj i Gormshallen, Jelling. 

På mødet, hvor Vejle Kommune var vært, var der deltagelse af repræsentanter fra kommunen, heriblandt formanden for Teknik og Miljø Søren Peschardt, samt Lau Lykkebak og Susanne Møller, som er de primære sagsbehandlere på godkendelsessagen, samt andre medlemmer af Natur- og Miljøudvalget Peder Hummelmose (Venstre)  Lasse Egelund (Enhedslisten) , samt Lars Schmidt (Venstre)

Desuden deltog Maria Katja Jensen fra LMO samt Lars Baadstorp fra PlanAction, som er ansøgers primære rådgivere på landbrugs- og biogasansøgningen.

 

Hovedpersonerne på mødet var naboer og andre interesserede, og der mødte ca. 40 op.

Der var stor spørgelyst på mødet, hvor Vejle kommune lagde ud med at forklare om projektet og hvilke procedurer, vurderinger, beregninger og lovgivning der ligger bag afgørelserne til udkastene til godkendelser.

Især spørgsmål om lugt og trafik var der stor interesse omkring, og Vejle Kommune havde i den forbindelse gjort et stort og grundigt stykke arbejde for at redegøre for hvorfor vurderingen lyder på at der ikke vil være problemer i den retning.

Den overordnede fornemmelse ovenpå mødet er, at bekymringen for om det ansøgte biogasanlæg vil bidrage med lugt til området for de fleste deltageres vedkommende blev vendt til en tryghed for at det ikke vil ske, da det blev dokumenteret og garanteret at de produkter som i tidligere gamle biogasanlæg har givet anledning til lugtproblemer, slet ikke skal anvendes i anlægget hos Kiddegård Biogas (f.eks. slagteriaffald, fiskeaffald osv.)

 

Tilbage står der stadig blandt nogle af deltagerne en bekymring for omfanget af transport i området, da det blev anført at mange landeveje allerede er i en dårlig stand, og at man i forvejen har ønsket en cykelsti fra Mølvang til Jelling.

Vejle Kommune fremlagde i den forbindelse friske tal (2015) for den daglige trafik på de enkelte veje rundt om Mølvang. F.eks kører der ifølge tællingen 988 køretøjer igennem Mølvang hver dag, hvoraf ca. 36 er tunge køretøjer (lastbiler, traktorer med vogn, mv.) Det er beregnet, at hvis Kiddegård Biogas projektet realiseres, vil det bidrage med en gennemsnitlig transport på ca. 4,5 stk. på hverdage. Heraf forventes det at ca. halvdelen, 2-3 stk., vil køre gennem Mølvang. Belastningen med tung trafik igennem Mølvang vil altså stige med ca. ( 3 ud af 36 stk.) = 8-9 % , hvorimod stigningen i det totale antal køretøjer igennem Mølvang vil stige med (3 ud af 988 stk.) = 0,3 %

Dette vurderes af Vejle Kommune til at være en ikke væsentlig stigning.

 Generelt er Vejle Kommunes vurdering, at opførelse af et biogasanlæg vil bidrage med mere positivt end negativt til omgivelserne, når man især kigger på den reducerede lugt fra svineproduktionen (reduceret produktion af slagtesvin samt "hyppig udslusning") , mindre lugt fra afgasset gylle når den udbringes på markerne, de miljømæssige fordele der er ved at producere grøn energi, samt den bedre udnyttelse af næringsstoffer til planterne som afgasning af gylle giver.

 

Til sidst på mødet blev alle deltagere inviteret med på besøg på et biogasanlæg i Skærbæk ved Ribe,  et anlæg som i drift, udformning og størrelse minder meget om det ansøgte biogasanlæg på Kiddegård. Turen blev lavet som en aftenudflugt tirsdag d. 24. maj.

Desværre var der kun 2 beboere fra Mølvang samt 2 naboer syd for Kiddegård som deltog i turen, men de kunne på besøget få et godt indtryk af hvordan et moderne biogasanlæg ser ud og fungerer. Samt frem for alt, med egen næse konstatere at der ikke lugter af gas, rådne ting mv. på et biogasanlæg, men at man selvfølgelig kan fornemme en lugt fra lagrene af biomasse. Lugten er den samme som lugten af ensilage på en kvæggård.

Høringsfristen på de forskellige godkendelser løber til d. 3. juni 2016.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.