Klager, samt svar fra Vejle Kommune og Miljøklagenævnet

Herunder finder du de klager over miljøgodkendelser og zonetilladelse, som er modtaget i forbindelse med de offentlige høringer.

Under hver enkelt klage finder du Vejle Kommunes bemærkninger til klagerne.

Nederst på siden vil du kunne finde svar og afgørelser fra Miljøklagenævnet i takt med at de fremkommer.

Der er dags dato (7. dec. 2016) modtaget 1 afgørelse fra Miljøklagenævnet, som lyder på at indsigelserne over miljøgodkendelser til biogasanlægget ikke har opssættende virkning.

Klage over miljøgodkendelse til biogasanlæg

Vejle Kommune bemærkninger til klage over tilladelse til biogasanlæg

Klage over tillæg til miljøgodkendelse af landbruget Kiddegårdsvej 1 og 3

Vejle Kommune bemærkninger til Klage over zonetilladelse

Vejle Kommunes bemærkninger til Klage over husdyrbruget

Klage over zonetilladelse

Delafgørelse vedr. opsættende virkning