Velkommen til Kiddegård Biogas' hjemmeside.

Opdateret 19. marts 2019

Nyheder

Marts 2019: Lokalplan og alle tilladelser til biogasanlægget meldes nu færdig til efterår 2019. Anlægget bygges umiddelbart herefter.

Januar 2019:  Vejle Kommune har udarbejdet forslag tlil Lokalplan for Kiddegård Biogas. Planen annonceres til fordebat på Vejle Kommunes hjemmeside fra d. 14.-28. januar 2019.

Situationsplan og visualisering af anlægget ligger under fanen "Om Kiddegård Biogas"

 

Juli 2018: Der er nu kommet svar fra Miljøklagenævnet på de indkomne indsigelser/klager

Status på svarene er kort fortalt:

 • Der er ikke givet medhold i  klagerne vedr. Vejle Kommunes godkendelser til projektet, spørgsmålet om VVM pligt på projektet, klager vedr. transport, klage vedr. mulig lugt, klage vedr. manglende MRSA redegørelse, klage over skade på kulturværdier på Hærvejen, eller øvrige klagepunkter.
 • Miljøklagenævnet har dog tilbagevist Miljøgodkendelsen til biogasanlægget, da den gamle miljøgodkendelse på husdyrbruget som ligger til grund for miljøgodkendelsen på biogasanlægget, anses som værende ikke-taget-i-brug da en tidligere godkendt udvidelse af svineproduktionen ikke er gennemført. (Lovgivningen vedr. miljøgodkendelser er siden ændret, således at ovenstående afgørelse i dag ville være ubetydelig)
 • Desuden finder Miljøklagenævnet at der skal udarbejdes en Lokalplan for placeringen af et biogasanlæg

 Vejle Kommune er derfor gået i gang med at udarbejde en Lokalplan til opførelse af biogasanlæg, samt at regodkende husdyrproduktionen præcis som den har kørt siden 2009, og uden udvidelse.

Biogas projektet er ligeledes ændret på væsentlige punkter som imødekommer mange af de punkter som nogle naboer har stillet spørgsmål ved, selvom der som nævnt ikke er givet medhold i klagerne ved Miljøklagenævnet.

 • Den tidligere ansøgning og godkendelse om at udvide svineproduktionen er trukket tilbage
 • Biogasanlægget ønskes nu opført i mindre skala
 • Der skal ikke anlægges gasledning til Jelling
 • Transport til og fra anlægget reduceres fra ca. 5 pr. dag til ca. 2 pr. dag
 • Biogasanlægget flyttes mod nord, således at gylletanke med overdækning bliver opført umiddelbart ved siden af eksisterende bygninger. Dette gør at udsynet fra øst mod vest stort set ikke ændres ved projektet.

 

Øvrige punkter du kan finde på de følgende sider:

 • Her kan du læse om det gårdbiogasanlæg som planlægges opført på landbrugsejendommen Kiddegård ved Jelling.
 • Du kan se film som omhandler processerne som får et moderne biogasanlæg til at fungere.
 • Du kan se en forventet tidsplan for den videre proces.

 

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.