Velkommen til Kiddegård Biogas' hjemmeside.

Opdateret 4. november 2019

Nyheder

3. februar 2020: Efter nu at have været i drift i 7 uger, er der til dato produceret 400.000 kwh strøm leveret til elnettet. Produktionen er stigende, og ligger lige nu på ca. 15.000 kwh/døgn

En gennemsnitlig husstand i Danmark bruger 4.500 kwh/år, hvilket vil sige ca. 12 kwh/dag. Det betyder at Kiddegård Biogas lige nu leverer grøn strøm til ca. 1.200 husstande, produceret på affaldsprodukter fra landbruget som ellers ikke ville være blevet udnyttet til grøn energi. 

17. december 2019: Motore startes op, og anlægget producerer fra i dag grøn energi til nettet

8. november:  Den gastætte overdækning er sat på tanken fredag morgen. Nu afventer vi at den bliver spændt fast og gjort luft- og gastæt, hvorefter den pustes op til at blive en 1/4 kuppel i 12 meters højde.

Der holdes rejsegilde på anlægget kl. 14 - 17 , alle er velkomne

4. november: Reaktortanken er rejst, og der bygges i denne uge gastæt overdækning på tanken.

Derefter installeres indvendig isolering, omrørere mv.

8. oktober: Byggeriet er gået i gang. Der graves ud til reaktortank 1, samt anlægges adgangsveje.

7. oktober: Alle tilladelser til byggeri af biogasanlæg er modtaget.

2. oktober: Lokalplanen er vedtaget i Vejle Byråd

 

September 2019:  Lokalplanen er i Teknisk Udvalg samt i Økonomiudvalget i Vejle Kommune godkendt og anbefales til endelig godkendelse i Vejle Byråd.

Marts 2019: Lokalplan og alle tilladelser til biogasanlægget meldes nu færdig til efterår 2019. Anlægget bygges umiddelbart herefter.

Januar 2019:  Vejle Kommune har udarbejdet forslag tlil Lokalplan for Kiddegård Biogas. Planen annonceres til fordebat på Vejle Kommunes hjemmeside fra d. 14.-28. januar 2019.

Situationsplan og visualisering af anlægget ligger under fanen "Om Kiddegård Biogas"

 

Juli 2018: Der er nu kommet svar fra Miljøklagenævnet på de indkomne indsigelser/klager

Status på svarene er kort fortalt:

 • Der er ikke givet medhold i  klagerne vedr. Vejle Kommunes godkendelser til projektet, spørgsmålet om VVM pligt på projektet, klager vedr. transport, klage vedr. mulig lugt, klage vedr. manglende MRSA redegørelse, klage over skade på kulturværdier på Hærvejen, eller øvrige klagepunkter.
 • Miljøklagenævnet har dog tilbagevist Miljøgodkendelsen til biogasanlægget, da den gamle miljøgodkendelse på husdyrbruget som ligger til grund for miljøgodkendelsen på biogasanlægget, anses som værende ikke-taget-i-brug da en tidligere godkendt udvidelse af svineproduktionen ikke er gennemført. (Lovgivningen vedr. miljøgodkendelser er siden ændret, således at ovenstående afgørelse i dag ville være ubetydelig)
 • Desuden finder Miljøklagenævnet at der skal udarbejdes en Lokalplan for placeringen af et biogasanlæg

 Vejle Kommune er derfor gået i gang med at udarbejde en Lokalplan til opførelse af biogasanlæg, samt at regodkende husdyrproduktionen præcis som den har kørt siden 2009, og uden udvidelse.

Biogas projektet er ligeledes ændret på væsentlige punkter som imødekommer mange af de punkter som nogle naboer har stillet spørgsmål ved, selvom der som nævnt ikke er givet medhold i klagerne ved Miljøklagenævnet.

 • Den tidligere ansøgning og godkendelse om at udvide svineproduktionen er trukket tilbage
 • Biogasanlægget ønskes nu opført i mindre skala
 • Der skal ikke anlægges gasledning til Jelling
 • Transport til og fra anlægget reduceres fra ca. 5 pr. dag til ca. 2 pr. dag
 • Biogasanlægget flyttes mod nord, således at gylletanke med overdækning bliver opført umiddelbart ved siden af eksisterende bygninger. Dette gør at udsynet fra øst mod vest stort set ikke ændres ved projektet.

 

Øvrige punkter du kan finde på de følgende sider:

 • Her kan du læse om det gårdbiogasanlæg som planlægges opført på landbrugsejendommen Kiddegård ved Jelling.
 • Du kan se film som omhandler processerne som får et moderne biogasanlæg til at fungere.
 • Du kan se en forventet tidsplan for den videre proces.

 

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål.